United States
Scott: 890

890 (2¢) Samuel F.B. Morse, Inventor

$0.50

(2¢) Samuel F.B. Morse, Inventor

SKU: GEN890 Category: